43 Congrés internacional de joves esperantistes

Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1987