Creació Drac Volador

Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983
Imatge arxiu Albert Ciurana. 1983